Lắp đạt giàn phơi thông minh hòa phát
Lắp đặt lưới an toàn Hòa Phát
Lắp đặt bạt che nắng mưa Hòa Phát

Giàn phơi thông minh

-14%
-30%
1,650,000 
-24%
9,500,000 
-20%
-21%
1,650,000 
-23%
1,730,000 
-19%
-23%
-33%
1,450,000 
-29%
1,850,000 
-30%
1,650,000 
-22%
2,150,000 
-20%

Lưới an toàn

-27%
-33%
-18%
-17%
-42%
950,000 
-21%
220,000 
-59%

Bạt che nắng mưa